Kurser och skolningar

Här nedan hittar du information om föreläsningar, gruppverksamhet och evenemang som stöder inlärning och för att underlätta ibruktagandet av mobilapparater.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Kommande skolningar och evenemang