Stöd Dateros verksamhet​

Bästa Besökare, 

Tack för att du tog dig tid att besöka vår sida och överväger att stödja Datero ekonomiskt. Vi är djupt tacksamma för ditt intresse. Sedan föreningen grundades 1999 har vi strävat efter att erbjuda kostnadsfria tjänster, vilket är ovanligt i dagens värld där få saker är gratis. För att upprätthålla och fortsätta utveckla vår verksamhet, som fokuserar på att underlätta vardagen för personer med inlärningssvårigheter, är vi beroende av ekonomiska bidrag – oavsett storlek. 

Ditt stöd är ovärderligt och kan vara av olika slag. Förutom ekonomiska donationer välkomnar vi även erbjudanden om tjänster, expertis utan kostnad, eller donationer av hjälpmedel och liknande. Alla förslag och idéer om stöd är lika viktiga för oss. 

Om du önskar rikta din donation till specifika ändamål, som exempelvis stöd till studerande, eller stöd till vårdnadshavare är detta möjligt. Kontouppgifter för donationer finns nedan. I meddelandefältet på bankgirot kan du ange: ”Stöd Dateros verksamhet” samt eventuell önskad öronmärkning för din donation. 

Konto: Danske Bank FI85 8000 1871 2532 00 

Om du har frågor eller önskar diskutera möjligheter till ett mer omfattande ekonomiskt stöd eller andra former av samarbete, är du hjärtligt välkommen att kontakta mig direkt. 

Vi är tacksamma för alla bidrag, oavsett storlek eller form. Varje insats bidrar till att göra en positiv skillnad för de personer i vår målgrupp som behöver vårt stöd. 

Tack för att du överväger att vara en del av vårt arbete. 

Verksamhetsledare Sonja Haga-Erickson 

E-post: sonja.haga-erickson@datero.fi 

Tel: 0500 17 15 16