Om oss

Föreningen Datero har varit verksam sedan år 1999 och verksamhetsområdet är Österbotten. Föreningens medlemmar består av olika handikapp- och intresseorganisationer, offentliga samfund samt Vasa stad och Korsholms kommun.

Dateros namn kommer från orden DAta-Terapia-ERityisOpetus
(Data, terapi, specialundervisning). Datero informerar, utbildar och ger handledning om specialpedagogiska dataprogram och metoder, digitala läs- och skrivverktyg.

Finansieringen kommer huvudsakligen från STEA och tjänsterna är kostnadsfria för slutanvändare.

Datero erbjuder även kurser och skolningar för yrkesverksamma.

Ta kontakt om du har svårigheter att läsa och skriva, inlärningssvårigheter eller andra funktionsnedsättningar och behöver handledning eller vill beställa en skolning.