Individer och familjer

Har du svårt med läsning och skrivning?
Digitaliseringen ställer stora krav på användandet av det skrivna språket. ​
På samma gång erbjuder den utmärkta verktyg för att stöda dig i läsning, skrivning och koncentration. Du kan lyssna på texter och åstadkomma dem genom att tala. För att underlätta koncentrationen kan du genom ett par klick kan du göra nätsidorna tydligare.

Du som har utmaningar i användandet av mobilapparater pga någon funktionsbegränsning kan också få stöd och handledning.