Läs- och skrivtestning

Om du misstänker att du har dyslexi skall du i första hand ta kontakt med läroanstaltens speciallärare. Är du högskolestuderande så är det studenternas hälsovvårdsstiftelse SHVS som ansvarar för läs- och skrivtestningarna.

Om du inte har möjlighet att få testning från någon offentlig instans, så kan du vända dig till privata yrkesmässiga testare.

Inom Vasa området gör följande personer testningar:

På svenska och engelska
Britta Hannus-Gullmets, mob. 040 9118544
bhannus@abo.fi

Pris: 200€

Du får ett skriftligt utlåtande som innehåller ett sammandrag av dina läs- och skrivsvårigheter.

Vi ger tips om, hur du kan underlätta din situation på arbetet eller i dina studier.
Du får kunskap om program och hjälpmedel, som kan stöda dig.

Du har nytta av utlåtandet.

Du får handledning i, hur du medvetet kan utveckla din läs- och skrivförmåga.

I studier:
För att underlätta i samband med studierna kan du få:

en längre tid att svara på tentfråga
en möjlighet till muntliga tenter
tillgång till läromaterial i digital form
en möjlighet att använda kompenserande läs- och skrivhjälpmedel

I arbetet:
På arbetsplatsen kan du ta ibruk kompenserande läs- och skrivhjälpmedel.
Arbetsgivaren kan få stöd för ordnandet av arbetsförhållandena från Arbets- och näringstjänsterna.

Körkort:
I bilskolan kan du göra teoriprovet muntligt.