Lukitestaus

Jos epäilet lukivaikeutta käänny ensisijaisesti oppilaitoksen erityisopettajan puoleen. Jos olet korkeakouluopiskelija YTHS vastaa lukitestauksista.

Jos et saa lukitestausta miltään julkiselta taholta, voit kääntyä yksityisesti testauksia tekevien ammattihenkilöiden puoleen.

Vaasan alueella kartoituksia tekevät:

Ruotsin ja englannin kielillä
Britta Hannus-Gullmets, puh. 040 9118544
bhannus@abo.fi

Hinta: 200€

Saat testituloksista kirjallisen lausunnon, jossa on yhteenveto lukivaikeuksistasi.

Annamme vinkkejä siihen, kuinka voit helpottaa tilannettasi työssäsi tai opinnoissasi.
Saat tietoa ohjelmista ja apuvälineistä, joista voi olla sinulle apua.

Hyödyt lukilausunnosta.

Saat ohjausta siihen, kuinka voit tietoisesti kehittää lukitaitojasi.

Opinnot:
Opintojen helpottamiseksi voit saada:

pitemmän vastausajan tentteihin
mahdollisuuden suullisiin kokeisiin
pääsyn digitaalisessa muodossa olevaan oppimateriaaliin
mahdollisuuden käyttää kompensoivia lukiapuvälineitä

Työelämässä:
Työpaikallasi voidaan ottaa käyttöön kompensoivioa lukiapuvälineitä.
Työnantaja voi saada Työ- ja elinkeinokeskuksesta työolosuhteiden järjestelytukea

Ajokortti:
Autokoulussa voit tehdä teoriakokeen suullisesti