Tjänster

Har du utmaningar med läsning, skrivning eller koncentration som påverkar inlärningen? Det finns stöd att få och dessutom kostnadsfritt. Bekanta dig med våra tjänster, där hittar du råd och individuell handledning i användandet av digitala verktyg och grupper för språkinlärning.

För vårdnadshavare erbjuder vi webinarier och evenemang för stödandet av barn och unga med inlärningssvårigheter. ​Yrkespersoner kan bekanta sig med digitala verktyg som underlättar läsning och skrivning på vår instruktionssida. Vi erbjuder dessutom kostnadsfria informationstillfällen för läroverk. Skräddarsydda kurser för din skola kan beställas mot en kostnad. ​

​Användandet av mobilapparater hör till medborgarens grundfärdigheter, men det kan vara försvårat på grund av någon funktionsbegränsning. Med hjälp av de rätta inställningarna kan vi underlätta mobilanvändandet. Kom på kurs med din egen apparat så sätter vi inställningarna i skick.