Kontaktuppgifter

Sonja Haga-Erickson
verksamhetsledare
tel. 0500 17 15 16
sonja.haga-erickson@datero.fi
Muotokuva Sini Sairasesta
Sini Sairanen
eventsmanager och koordinerare av erfarenhetsverksamhet
tel. 044  971 5449
sini.sairanen@datero.fi
Susanne Öst
föreningssekreterare

tel. 040 147 7945 (må-ons, kl. 9 – 13.30)
susanne.ost@datero.fi
Sara Johansson
speciallärare
tel. 040 838 7059
sara.johansson@datero.fi
Juho-Pekka Mäkipää
tillgänglighetsexpert
tel. 044 270 4912

Besöksadress: 
Dateros grupputrymme: Biblioteksgatan 14, 65100 Vasa
(Ingång från Biblioteksgränden)

Kontor: Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa

(Vasa huvudbibliotek 3. vån)


Faktureringsadress: 

Vi har övergått till elektronisk hantering av alla inköpsfakturor, därför ber vi er att leverera alla fakturor som riktas till oss som e-faktura till följande adress:

E-faktura

EDI-kod: 003718439900
Operator: BasWare, BAWCFI22

Om det inte är möjligt för er att använda e-faktura så är det också möjligt att skicka räkningarna per post till adressen:

Datero ry;Datero rf
00064 ADMINISTER


Fakturor kan även sändas via e-post till adressen

laskut@administer.fi

(Räkningarna bör sändas i pdf-form. Obs! Uppgifterna i meddelandefältet kan inte uppmärksammas.)

VAT – nummer: 1843990-0