Handledning för att underlätta ibruktagandet av applikationer som underlättar läsning, skrivning och koncentration

Myndiga personer som har utmaningar med läsning och skrivning kan reservera tid för individuell handledning för ibruktagandet av digitala verktyg som underlättar läsning och skrivning.

Via nätet kan du reservera tid:
Tisdagar kl. 9:00–10:00 på distans eller på plats i Dateros utrymmen i Vasa.
Torsdagar kl. 16:00–17:00 på distans eller på plats i Dateros utrymmen i Vasa.

Om tiderna inte passar dig ta kontakt:
telefon: 040 838 7059
e-post: handledning@datero.fi

Sara Johansson
speciallärare