Skolning för erfarenhetsexperter

Vill du bli erfarenhetsexpert inom inlärningssvårigheter? Kursen ordnas nu för första gången på svenska, i Finland.

Känner du att läget är i stort sett under kontroll och att du har lärt dig att hantera dina svårigheter, men vill ta tillfället i akt att fördjupa dina kunskaper tillsammans med andra i samma situation? Då är denna kurs för dig! Du kan använda din erfarenhetsbaserade expertis till att hjälpa andra med motsvarande utmaningar. Kursen är öppen även för närstående som i sin familj har personer med läs- och skrivsvårigheter.

Utbildningen hålls främst på distans via Teams.

I utbildningen ingår sju träffar på distans och ett närveckoslut i Vasa. Vi välkomnar alla intresserade från hela Svenskfinland.

Tiderna för träffarna är onsdagar kl. 17.30 – 19.30 med början den 4 september, övriga tider är: 11.9, 2.10, 9.10, 20.11, 27.11 och 4.12, samt ett närveckoslut i Vasa 16 – 17.11.

Du kan också ringa oss om du har frågor om utbildningen, tel. 0500 17 15 16.

Du kan redan anmäla ditt intresse att delta via nedanstående länk.

Sista anmälningsdagen är 28.8 och max antalet deltagare 12.

Här nedan hittar du en pdf-annons som du kan printa ut, se bild.