Skolning för erfarenhetsexperter

Vill du bli erfarenhetsexpert inom inlärningssvårigheter? Kursen ordnas nu för första gången på svenska, i Finland.

Känner du att läget är i stort sett under kontroll och att du har lärt dig att hantera dina svårigheter, men vill ta tillfället i akt att fördjupa dina kunskaper tillsammans med andra i samma situation? Då är denna kurs för dig! Du kan använda din erfarenhetsbaserade expertis till att hjälpa andra med motsvarande utmaningar.

Utbildningen hålls främst på distans via Teams.

I utbildningen ingår nio träffar på distans och ett närveckoslut i Vasa. Vi välkomnar alla intresserade från hela Svenskfinland.

Tiderna för träffarna är ännu öppna men starttiden är onsdagen den 28 augusti kl. 17.30-19.30.
Du kan också ringa oss om du har frågor om utbildningen, tel. 0500 17 15 16.

Sista anmälningsdagen är 21.8 och max antalet deltagare 12.

Du kan redan anmäla ditt intresse att delta via nedanstående länk.