Skolning för erfarenhetsexperter

Vill du bli erfarenhetsexpert inom inlärningssvårigheter? Kursen ordnas nu för första gången på svenska, i Finland.

Känner du att läget är i stort sett under kontroll och att du har lärt dig att hantera dina svårigheter, men vill ta tillfället i akt att fördjupa dina kunskaper tillsammans med andra i samma situation? Då är denna kurs för dig! Du kan använda din erfarenhetsbaserade expertis till att hjälpa andra med motsvarande utmaningar.

Utbildningen hålls främst på distans via Teams. I utbildningen ingår sju träffar på distans och ett närveckoslut i Vasa. Vi välkomnar alla intresserade från hela Svenskfinland.

Tiderna för träffarna är onsdagar kl. 17.30 – 19.30 med början den 4 september, övriga tider är: 11.9, 2.10, 9.10, 20.11, 27.11 och 4.12, samt ett närveckoslut i Vasa 16 – 17.11.

Du kan också ringa oss om du har frågor om utbildningen, tel. 0500 17 15 16.

Här nedan hittar du en pdf-annons som du kan printa ut, se bild.