Vad händer hos oss?

Vi är glada över att nu kunna erbjuda evenemang för alla våra målgrupper: personer med utmaningar med inlärningen, vårdnadshavare och yrkespersoner. 
I detta nyhetsbrev hittar du två helt svenskspråkiga evenemang som ordnas för första gången: Information om digitala verktyg som stöd för läsning, skrivning och koncentration samt ett informationstillfälle om inlärningssvårighter som riktar sig till vårdnadshavare. Därtill deltar Datero i arrangemangen av ett tvåspråkig seminarium: ”Att leva med läs- och skrivsvårigheter”. 
Läs mera här: Oktober 2023.