Vad händer hos oss?

I brevet hittar du också det första utkastet av verksamheten under våren 2024. Närmare information finns på vår hemsida, där du kan fördjupa dig i vad som ligger framför oss.

Tillsammans har vi skapat en meningsfull gemenskap och verksamhet. 

Läs mera här: December 2023