Yrkesverksamma

 

Datero – i dialog med dig – vid sidan om ditt arbete


Är du lärare, speciallärare, bibliotekarie, terapeut, psykolog, kurator,
hälsovårdare eller handledare? I ditt arbete möter du personer med läs-,
skriv- eller inlärningssvårigheter. Dateros tjänster stöder dig i ditt arbete.

 

Kurser och skolningar