Har du tänkt på att göra anskaffningar till din skola, men du vill först testa apparaten innan inköp? För att bekanta dig kan du låna OSMO-applikationen för matematikinlärning eller AV1 roboten.

Ta kontakt datero@datero.fi