Demonstration av digitala verktyg som stöd för läsning, skrivning och koncentration.

Reservera en kostnadsfri demonstration till din skola.
Välj från nedan uppräknade teman det som ni vill veta mera om.

  • Text till tal (att lyssna till text)
  • Tal till text (diktering)
  • Lösningar som underlättar koncentration

Från instruktionssidan hittar du mera information: Smarta verktyg – Bättre resultat
Presentationen räcker omkring 20 min.

Var?
På distans via Teams eller på plats i era utrymmen.
När?
Demonstrationen kan ordnas under ett personalmöte eller ett separat tillfälle.
Ni kan föreslå en tidpunkt i samband med reserveringen som finns här nedanför.