Demonstration av digitala verktyg som stöd för läsning, skrivning och koncentration.

Reservera en kostnadsfri demonstration till lärarkollegiet eller speciallärarna i kommunen. 
Välj från nedan uppräknade teman det som ni vill veta mera om:

  • Text till tal (att lyssna till text)
  • Tal till text (diktering)
  • Lösningar som underlättar koncentration

Från instruktionssidan hittar du mera information: Smarta verktyg – Bättre resultat
Presentationen räcker omkring 20 min.

Var?
På distans via Teams.
När?
Demonstrationen kan ordnas till exempel som en del av ett personalmöte. 
Ni kan föreslå en tidpunkt i samband med reserveringen som finns här nedanför.