Skolningar

Är du lärare, speciallärare, bibliotekarie, terapeut eller psykolog, kurator, hälsovårdare eller handledare för någon med en funktionsnedsättning eller en senior? Du träffar personer i ditt arbete som har svårigheter med läsning, skrivning och/eller inlärning.

Dateros tjänster stöder dig i ditt arbete.