OSMO – applikation för matematikinlärning

Osmo – matematikapplikationen fungerar tillsammans med iPad – tabletter.

Följande delar ingår i OSMO-applikationen:

Osmo – Tangram
Base
Words
Pizza Co
Osmo Brilliant Kit
Skild påse med bas