AV1 – avatar-robot

Har du en elev, som deltar i undervisningen på distans till exempel på grund av sjukdom? AV1-roboten ger bättre möjligheter till tvåvägskommunikation eftersom roboten är på plats i klassen och genom att använda en applikation kan eleven styra roboten och få visuell kontakt i olika riktningar och dessutom markera och svara på frågor hemifrån.

Förbindelsen skapas via en skyddad app på mobil eller tablettdator. ​

Ta kontakt datero@datero.fi eller ring 040 129 0847.