Datero genom en praktikants ögon

13.5.2024

Hej! Mitt namn är Aino och jag studerar till socionom vid Yrkeshögskolan i Vasa (VAMK). Jag utförde min praktik på Datero och har varit mycket nöjd med mitt val.

På Datero har jag fått se och uppleva mycket nytt samt haft möjlighet att tillämpa teori jag redan lärt mig i praktiken. Jag har uppmuntrats att framföra mina egna perspektiv, mina tankar har stöttats och olika förslag har accepterats.

Praktiken har gett mig många verktyg för min egen karriär, men jag har också personligen haft nytta av Dateros lärdomar. Jag har alltid haft utmaningar med min egen inlärning eftersom jag inte har förstått vilken typ av inlärare jag egentligen är.

Acceptans, stöd och förståelse skulle vara ord jag använder för att beskriva Datero. Jag känner att jag har accepterats, men jag har också uppmuntrats att vara mig själv. Styrkor har bekräftats och sätt att utveckla svagheter och skapa förståelse kring dem har hittats. Jag har aldrig känt mig ensam, jag har alltid kunnat fråga om hjälp och stöd när jag har behövt det.

Med Dateros personal har jag känt att jag har upptäckt mycket dold potential inom mig själv, eftersom jag har uppmuntrats att låta min egen röst höras och visa min egen kreativitet. Jag har gått utanför min bekvämlighetszon men kommit tillbaka därifrån starkare.

Tack till Datero för att jag fick vara en del av teamet. <3

Översättning till svenska: Chat GPT 3.5, SJ