Datero är en förening som arbetar med IKT (information- och kommunikationsteknik) för personer med särskilda behov. Här kan man få information om specialpedagogiska dataprogram och appar, tekniska läs- och skrivhjälpmedel och specialpedagogiska metoder. Vi ordnar t.ex. handledningar, studiecirklar, kurser och seminarier.

Dateros målgrupper är personer som har läs- och skrivsvårigheter, inlärningssvårigheter och funktionsbegränsningar. Vi samarbetar även med anhöriga, terapeuter, skolor, bibliotek, föreningar och organisationer.  Läs mer