Läsning av tryckt text – på smarttelefon eller pekplatta

Instruktionerna är utförda med Android surfplatta. Programmet kan skilja sig från instruktionerna beroende på vilken apparat du använder. Funktionerna fungerar i sin helhet på liknande sätt.

Ohjeet on tehty iPad versiolla iOS 16.5 ja sovelluksen versiolla 2.72. Ohjelmassa on pieniä eroja riippuen millä laitteella sitä käytetään, mutta toiminnot ovat pääpiirteissään samat.

Lyssna på tryckta texter på din smarttelefon eller surfplatta med hjälp av en talsyntes som läser upp texten för dig. Med textigenkänning omvandlas tryckt text till elektronisk form och med talsyntes omvandlas texten på skärmen till tal.

Tryckt text fotograferas med programmet.

Med hjälp av talsyntes kan du exempelvis lyssna på:

 • Böcker, tidskrifter, broschyrer
 • Material i pappersform
 • Studiematerial
 • Tryckta texter på andra språk

Ta i bruk talsyntes som registrerar tryckta texter

Microsoft Lens är möjlig att ladda ner på:

 • Android-telefoner
 • Android-surfplatta
 • iPhone-telefon
 • iPad-surfplatta

Du kan ladda ner Microsoft Lens-applikationen från:

 • Play Store (Android-apparater)
 • App Store (iPhone och iPad)

Du kan lyssna på texter med hjälp av funktionen Avancerad läsare och även spara bilder för att senare kunna lyssna.

Du kan även använda bilder på text som är sparade på apparaten sedan tidigare.

 • Ladda ner applikationen Microsoft Lens från din butik för applikationer.
 • Öppna Microsoft Lens-applikationen.
 • Kontrollera att det valda språket är det samma som på pappret.
 • Välj Åtgärder.
 • Välj Läs.
 • Texten öppnas i Avancerad läsare
 • Tryck på Spela upp-knappen på sidans nedre kant
 • Texten läses upp i Avancerad läsare
 • Tryck på symbolen AA
 • Justera storleken på texten
 • Ändra teckensnitt
 • Välj bakgrundsfärg

Om du vill kan du aktivera Radfokus.

 • Tryck på bilden av en bok
 • Aktivera Radfokus genom att klicka på linjerna
 • Du kan välja en, tre eller fem rader åt gången
 • Du kan lyssna på text som läses upp av talsyntes även när funktionen Radfokus är aktiverad
 • Linjalen följer med talsyntesen i texten.
 • Välj Spela upp-knappen i sidans nedre kant.
 • Talsyntesen börjar läsa upp texten.
 • Klicka på symbolen för Ljudinställningar för att justera uppläsningshastigheten.

Om det inte fungerar

Det kan ske något fel eller inte gå att identifiera text vid följande fall:

 • Handskriven text
 • För många bilder och grafik
 • Många fotografier
 • Bokstäverna eller siffrorna påminner om symboler
 • Ytan är glansig eller ojämn
 • Fel belysning

Du kan försöka med följande:

 • Förbättra belysningen.
 • Ta bort blixt från kameran.
 • Ta bilden ur en annan vinkel.