Elämää lukivaikeuden kanssa / Att leva med läs- och skrivsvårigheter

Ett öppet föreläsningstillfälle för allmänheten Att leva med läs- och skrivsvårigheter

Infotillfälle för yrkesutövare, vuxna och vårdnadshavare

Webbinariets program

1.11.2023

15.00 Välkomna!
Markku Pulli, Styrelseordförande, Österbottens föreningar rf & Datero rf

15.05: Att identifiera läs- och skrivsvårigheter
Johanna Nukari, Specialpsykolog, Stiftelsen för rehabilitering

15.30 Digitala läs- och skrivverktyg som stöd
Sonja Haga-Erickson, verksamhetsledare, Datero rf

15.50 Läs- och skrivsvårigheter hos studerande – vårdnadshavares och studerandes perspektiv
Kaisa Männistö, Erfarenhetstalare

16.05 Livet som elev med särskilda behov
Teme Salminen, erfarenhetsexpert

16.20 Att jobba inom Sote-branschen med läs- och skrivsvårigheter
Nea Mäkinen, erfarenhetsexpert

16.35 Läs- och skrivsvårigheter: Vad skolan och hälsovården kan erbjuda
Camilla Forsander, ansvarig psykolog, Österbottens välfärdsområde

16.50 Gemensam diskussion och slutord
Markku Pulli, styrelseordförande, Österbottens föreningar rf & Datero rf
FÖRENINGAR RF & DATERO RF

Delta direkt:
https://bit.ly/3Qa4apx

I samarbete med: Österbottens föreningar, Österbottens välfärdsområde, Datero och Olka.