AKK – mässan

Datero är i år igen med på AKK-mässan som i år ordnas i Vasa.

Dateros föreläsning handlar om knep och knåp för att stöda läsning och koncentration vid läsning av digitala texter.

Arrangörer är: Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet, Åbo Akademi, Folkhälsan, FDUV, Valteri/Skilla, Lärum och Datero.

Evenemanget har en egen hemsida där du kan se hela programmet och anmäla dig: https://www.akkmassan.info/