AKK – mässan 2024

Årets AKK – mässa har rubriken Varje symbol räknas  – Empowerment genom AKK.

Mässan ordnas den 20.11.2024 på distans.

Webinariet är kostnadsfritt och innehåller både föreläsningar och workshoppar.

AKK – mässan deltar i temaveckan Veckan för barnets rättigheter.

Programmet för årets AKK – mässa är ännu inte definitivt. Mera info följer senare.