SOMAT – Saavutettavat oppimateriaalit ja oppimisympäristöt kaikille oppijoille​

Tämän oppaan tavoitteena on rohkaista opettajia tuottamaan saavutettavaa oppimateriaalia, erityisesti opiskelijoille, joilla on luki- ja oppimisvaikeuksia. Opas syventää lukijaa saavutettavaan opetukseen ja tekstin tuottamiseen. Se käsittelee saavutettavuuden eri ulottuvuuksia, opetuksen suunnittelua, opetusmenetelmiä ja digitaalisten työkalujen käyttöä.

Oppaan on tuottanut Datero ry ja hankkeen on rahoittanut Opetushallitus.

© 2021 Datero ry SOMAT – Saavutettavat oppimateriaalit ja oppimisympäristöt kaikille oppijoille, Toim. Juho-Pekka Mäkipää. Creative Commons Attribution 4.0 International lisenssillä. Kirjoittajat: Juho-Pekka Mäkipää, Marja-Sisko Paloneva, Sonja Haga-Eriksson. Kuvat: Pexels.com, Juho-Pekka Mäkipää, Datero ry.

Tämä opas on jaettu kolmeen eri teemaan. Teemat voi opiskella vapaassa järjestyksessä, mutta suositeltavaa on aloittaa Teema 1:stä.

TEEMA 1. Mitä on saavutettavuus

Tiedon saavutettavuus, saavutettavuuden hyödyt, saavutettavuuden lainsäädäntö, kognitiivinen saavutettavuus.

TEEMA 2. Miten tehdään erityyppiset tiedot saavutettaviksi

Saavutettavat- sisällöt, tekstit, kuvat, videot, äänet, pdf ja tulosteet.

TEEMA 3. Oppimisen digityökalut

Oppimisen variaatiot, lukemisen ja kirjoittamisen digityökalut ja sovellukset.