Kuntoutussäätiö ja Erilaisten oppijoiden liitto

Kuntoutussäätiö

Kuntoutussäätiön kotisivulta löydät tietoa, tukea ja menetelmiä nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja tukemiseen.

Täältä löydät myös KOMO- kyselyn oppimisen ja mielenterveyden ongelmista, Lukivaikeuden tunnistuslistan sekä Mistä tukea oppimisvaikeuksiin? – infograafin.
Katso lisää https://kuntoutussaatio.fi/oppimisentuki/menetelmat/


Erilaisten oppijoiden liitto

https://www.eoliitto.fi/
Erilaisten oppijoiden liitolta löydät tukea, tietoa, neuvontaa ja koulutusta oppimisvaikeuksiin sekä muihin oppimisen haasteisiin.