Datero on tieto- ja viestintätekniikkakeskus, joka tarjoaa tietotekniikkaa erityistarpeisiin. Datero jakaa tietoa erityispedagogisista tietokoneohjelmista ja sovelluksista, teknisistä lukiapuvälineistä ja erityispedagogisista menetelmistä. Järjestämme esimerkiksi henkilökohtaista ohjausta, kursseja ja koulutuksia, kerhoja ja opintopiirejä sekä seminaareja.

Asiakkaitamme ovat henkilöt, joilla on lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksia, oppimisvaikeuksia tai muita toimintarajoitteita. Teemme yhteistyötä kohderyhmän omaisten, terapeuttien, kirjastojen, koulujen sekä yhdistysten ja eri organisaatioiden kanssa. Lue lisää