XR – KAIKILLE

Meillä Datero ry:ssä on meneillään Opetushallituksen rahoittama opettajien täydennyskoulutushanke, jossa käymme kouluttamassa virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä koulutuksessa keskittymällä oppilaiden tarpeiden ja vaatimusten tarkasteluun.  

Koulutuksessa käsitellään laajennetun todellisuuden (Extended Reality – XR) sisältäen VR ja AR ympäristöön liittyvistä haasteista mutta myös avautuvista mahdollisuuksista (esim. oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia).  

Käsittelemme miten saavutettavuus eli oppilaiden tarpeiden huomioiminen näissä ympäristöissä voidaan ottaa huomioon ja kuinka XR elämykset tehdään saavutettavaksi. Jotta XR-elämys olisi kaikille mahdollista on ensin ymmärrettävä vuorovaikutuksen periaatteet, saavutettavuuden semantiikka ja avustavat teknologiat. 

Koulutus sisältää seuraavat teemat: 

  1. Johdanto – mitä XR on ja mihin se on tarkoitettu, mitä on saavutettavuus ja miten ihmiset toimivat XR teknologian kanssa 
  2. Ymmärrys XR teknologian ja saavutettavuuden haasteista – Ympäristön, input/output syötetavat, laitteiden, ymmärryksen, ja käytettävyyden haasteet 
  3. Ymmärrys käyttäjien tarpeista ja vaatimuksista XR teknologialle – interaktioon ja immersioon liittyvien kykyjen ymmärrys 
  4. XR teknologian tuomien mahdollisuuksien ymmärtäminen – kognitiiviset mahdollisuudet, vaikutus oppijaan, joka kokee oppimisvaikeuksia. 
  5. Lisäksi koostamme parhaat käytänteet kentältä – mitä ollaan opittu, mikä on haasteellista, miten tehdään seuraavalla kerralla.

Opetus järjestetään Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa ja Vaasassa.