Lue Erilaisten oppijoiden liiton artikkeli Lukivaikeuksista työelämässä.

05.10.2020

Lukivaikeus työelämässä

Kansainvälistä Dysleksiaviikkoa vietetään 5.-9.10.2020, ja tänä vuonna teemana lukivaikeus työelämässä.

Lukivaikeudesta työelämässä ei ole riittävästi tietoa, ja työntekijän tuen tarve jää usein työnantajalta ja työterveyden asiantuntijoilta huomaamatta. Lukivaikeus on arviolta noin 5-10 %:lla työikäisistä aikuisista.

Lukivaikeus näyttäytyy hyvin eri tavalla eri ihmisillä. Jenni Janakka, kirjoittaja ja puhetyöläinen, kuvailee asiaa näin: “Nykyään ymmärrän lukihäiriötäni paremmin. Kyse ei ole lommosta, joka estää tietojen käsittelyn. Minulla on päässäni vain kovalevy, joka toimii eri tavalla kuin valtaosalla väestöstä.”

Lukivaikeutta esiintyy sekä korkeasti koulutetuilla että matalamman koulutuksen hankkineilla työntekijöillä. On työntekijöitä, jotka selviävät työstään ilman erityistä tukea. Toiset taas selviytyvät työtehtävistään, koska jatkavat työskentelyä kotona, mutta vähitellen väsyvät työtaakan alle. Osa työntekijöistä ei välttämättä edes tunnista, että hankaluuksien taustalla on lukivaikeus.

Lukivaikeus voi vaikeuttaa uusien asioiden omaksumista ja kykyä suoriutua muuttuvista työtehtävistä. Asiasta voi olla vaikeaa puhua avoimesti työpaikalla. Jos lukivaikeutta ei tunnisteta ja työntekijä jää Ilman tukea, se voi lisätä uupumista, sairaspoissaoloja ja johtaa jopa työelämästä syrjäytymiseen. Sen lisäksi sillä voi olla vaikutuksia esimerkiksi työturvallisuuteen, kertoo Erilaisten oppijoiden liiton erityisasiantuntija Riikka Marttinen.

Lukivaikeuteen liittyy myös vahvuuksia. Dysleksiaviikolla niitä on tuotu esiin #Lukivoima-videoilla. Esimerkiksi työntekijä, joka prosessoi asioita hieman eri tavalla, voi kehittyä luovaksi ja sinnikkääksi ongelmanratkaisijaksi. MyDyslexia –sivuston perustaja, yrittäjä Sirkku Jauhiainen kuvailee omia vahvuuksiaan: “Olen rohkea, nopea, enkä anna helposti periksi tai välitä pienistä epäonnistumisista. Minulla on halu tehdä uusia juttuja, kokeilla ja onnistua. Tiedän, miten opin, ja mitkä ovat vahvuuteni.”

Ehkäpä siksi monilla luovilla aloilla ja yrittäjinä työskentelee menestyksekkäästi henkilöitä, joilla on lukivaikeus. Esimerkiksi Reactored-palvelun perustaja Jaakko Vartiainen on kehittänyt oppimisympäristön kieltenopetukseen. ”Oma lukivaikeus ja vaikeudet kieltenopiskelussa sai minut kehittämään uudenlaisen oppimismenetelmän, jossa välitön palaute ja usean aistin käyttäminen yhdistyy.”

Työelämässä on tärkeää panostaa selkeään viestintään, monikanavaiseen perehdytykseen ja ohjeistukseen sekä luotettavaan ja turvalliseen keskustelukulttuuriin. Tästä hyötyvät organisaatiossa ihan kaikki, riippumatta siitä, onko työntekijöillä lukivaikeutta vai ei. Työpaikoilla ei usein tiedetä, millaisia työskentelyn sujuvuutta edistäviä heidän käyttämistään ohjelmistoista löytyy. Ohjelmistokehittäjät ovat panostaneet viime vuosina todella paljon saavutettavuuden ja käytettävyyden kehittämiseen.

Dysleksiaviikon aikana kuullaan erilaisissa tapahtumissa kokemusasiantuntijoiden, asiantuntijoiden ja työelämän edustajien näkemyksiä siitä, miten lukivaikeus näyttäytyy työelämässä. Lisäämme tietoa ja ymmärrystä aiheesta esittelemällä erilaisia menetelmiä ja digitaalisia työvälineitä, joiden avulla voidaan lisätä henkilöstön työntehokkuutta, osaamista ja hyvinvointia.

Tarjoamme haastateltavaksi kokemusasiantuntijoita, asiantuntijoita sekä työelämän edustajia.

Teemme työtä sen eteen, että jokainen työikäinen pääsee toteuttamaan oman potentiaalinsa työelämässä ja tuomaan osaamisensa työn kehittämiseen.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa ja katso kaikki dysleksiaviikon etätapahtumat www.eoliitto.fi

Dysleksiaviikolla käytetään seuraavia hastageja: #punakynä #lukivaikeus #lukivoima #työsujuvaksi #dysleksiaviikko

Erilaisten oppijoiden liitto ry

Toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen Erityisasiantuntija Riikka Marttinen

sarianna.reinikainen@eoliitto.fi, 044 300 9693  riikka.marttinen@eoliitto.fi, 050 443 0901

Siirry "Uutiset"-sivulle