Dateron, Kukunorin ja Vaasan Yliopiston tiimi pääsi #SFVStart innovaatiokilpailun finaaliin 28.1!

24.11.2021

Sex lag till finalen.2

Lisää tietoa löydät täältä: Jatkoon menevät tiimit

Dateron, Kukunorin ja Vaasan Yliopiston muodostama tiimi pääsi finaaliin Svenska folkskolans vännerin innovaatiokisassa, jossa etsitään uusia ratkaisuja koulutuksen eriarvoisuuden kitkemiseksi.

“Toivon luominen ja tulevaisuuteen katsominen voimavarojen kautta on keskeistä kaikelle Kukunorissa tehtävälle toiminnalle ja kehittämillemme ratkaisuille. Meille oli erittäin luonnollista lähteä mukaan innovaatiokilpailuun, jossa pyritään löytämään ratkaisuja, joilla jokainen lapsi ja nuori voi saavuttaa täyden oppimispotentiaalinsa. Uskomme vahvasti kilpailun ideaan siitä, että haaveiden ympärille tarvitaan reittikarttoja, tukea sekä toivoa haaveiden toteutumisesta. Lähdimmekin innolla mukaan, kun saimme pyynnön Daterolta lähteä kilpailuun yhdessä”, Kukunorin toiminnanjohtaja Markus Raivio kertoo.

Dateron, Kukunorin ja Vaasan Yliopiston muodostama tiimi eteni ideallaan kiihdyttämövaiheeseen, jonka työpajoissa ratkaisuehdotuksia hiottiin yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Tiimimme ideana on kehittää alusta, jolla ratkaistaan koulutuksen eriarvoisuutta kompensoimalla heikkoa lukemista ja kirjoittamista.

“Miettiessämme minkälaisella idealla lähtisimme kilpailuun mukaan jäimme pohtimaan seuraavaa: Onko lukemalla opittu tieto arvokkaampaa kuin kuuntelemalla omaksuttu? Jopa 15%lla ihmisistä on synnynnäinen ominaisuus, joka asettaa heidät eriarvoiseen asemaan, kun vaadimme heiltä oppimisen tapahtuvan kirjoitetun kielen kautta. Nykyteknologiaa hyödyntämällä voimme kuitenkin lieventää koulutuksen eriarvoisuutta tälle ihmisryhmälle”, Dateron toiminnanjohtaja Sonja Haga-Erickson valottaa idean taustoja.

“Daterossa olemme yli kahdenkymmenen vuoden ajan työskennelleet sen eteen, että LuKi-vaikeuden omaavat oppilaat saisivat käyttää lukemista ja kirjoittamista kompensoivia digitaalisia työkaluja. Tunnemme tarpeet sekä olemassa olevat välineet ja ratkaisut, tarvitsimme innovaation niiden käyttöönottoon ja tunnetuksi tekemiseen suurelle yleisölle, mikä sai meidät tekemään hakemuksen SFV:n innovaatiokilpailuun.”

Tiedämme tarpeet ja ratkaisut, mutta niiden tunnetuksi tekeminen laajemmalle yleisölle oli se, mikä sai meidät tekemään hakemuksen SFV:n innovaatiokilpailuun.”

Yhteistyö eri organisaatioiden välillä on tuonut työskentelyyn uusia näkökulmia ja näyttäytyy kilpailussa vahvuutena.

“Meidän joukkueemme kolme eri organisaatiota edustavat varsin erilaista, toisiamme täydentävää osaamista. Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen, tutkimuslähtöinen ja innovatiivinen tapa lähestyä kilpailuehdotusta ja ratkaisuja on jo näin alkumetreillä ollut erittäin innostavaa”, Sonja Haga-Erickson täsmentää.

--

SFV Start! -haastekilpailussa etsitään sosiaalisia innovaatioita, jotka auttavat kaikkia lapsia ja nuoria (0–20-vuotiaat) menestymään oppimalla. Ratkaisujen avulla kitketään koulutuksen eriarvoistumista.
(https://start.sfv.fi/fi/)

Datero ry on Pohjanmaan maakunnassa 20 vuotta toiminut erityisryhmien tieto- ja viestintätekniikan keskus. Sitä ylläpitää 17 potilas- vammais- ja etujärjestöä. Toimintamme on kaksikielistä ja suurin asiakasryhmä on LuKi-vaikeuden omaavat henkilöt.

Kukunori ry innostaa kaikkia tarttumaan toimeen ja kehittämään uutta hyvinvoinnin kulttuuria. Mukana on jo 43 mielenterveys-, vammais- ja päihdealan järjestöä. Etsimme yhdessä uusia tapoja lisätä hyvinvointia ja kokoamme ihmisiä yhteen. Kukunori on kulttuuria, kokeiluja, ratkaisuja ja toimintaa.

VME Interaction Design Environment on Vaasan yliopiston kehittämä tulevaisuuden käyttöliittymien osaamiskeskus ja pilottiympäristö. Vaasan Technobothniassa sijaitseva VME tarjoaa avoimen ympäristön ja toimintamallin käyttöliittymien tutkijoiden, opiskelijoiden ja yritysten yhteistyölle ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen tutkimiseen sekä käyttöliittymien kehittämiseen.

Lisää tietoa saat Dateron toiminnanjohtajalta Sonja Haga-Erickson,
puhelin: 040 12 90 847 tai sähköpostitse sonja.haga-erickson@datero.fi

Siirry "Uutiset"-sivulle