Tyck till

Vi vill utveckla vår verksamhet och din åsikt är viktig för oss. 

 Svara på enkäten och delta i utlottningen av ett bokpris. 
Byt vid behov språk till svenska till höger i formulärets övre kant.

Boken innehåller bl.a. en artikel av Marja-Sisko Paloneva och Juho-Pekka Mäkipää från Datero om
studiematerialens och läs- och skrivverktygens tillgänglighet.

 lukivaikeudesta lukitukeen2

 Bekanta dig med boken Lukivaikeudesta lukitukeen

 Byt vid behov språk till svenska till höger i formulärets övre kant.

 Delta i utlottningen 

Tack för ditt svar!

Med vänlig hälsning Dateros personal