SOMAT - tillgängliga läromedel och läromiljöer för alla studerande

Saavutettava oppimateriaali

SOMAT - Tillgängliga läromedel och läromiljöer för alla studerande. 

Undervisningsspråket är finska. 

Tillgängliga läromedel innebär att varje studerande kan dra nytta av jämlika läromedel som delas ut i skolorna och andra inlärningsmiljöer oberoende av egna specialbehov. Det tillgängliga materialet är tydligt, logiskt och lättläst. 

I skolningen ges instruktioner både genom konkreta exempel och genom att arbeta i smågrupper hur lärare kan producera möljigast lättillgänglig information och läromedel. Informationen kan ges både i text-, bild-, video och ljudfiler och inom varje format behandlas informationen så att den blir så lättillgänglig som möjligt. 

Skolningens syfte är att instruera lärare till att producera tillgängliga läromedel. De som har särskild nytta av materialet är studerande, med läs- och skrivsvårigheter. 

På kursen behandlas hur man gör tillgänliga Word-, Excel-, PowerPoint - presentationer och dokument som innehåller tillgängliga texter, bilder, videon och ljud. Vi undersöker också hur man kan få en digital undervisningsmiljö lättillgänglig och hurudana digitala verktyg det finns som underlättar läsning och skrivning samt hur man använder dem. 

Kurserna är kostnadsfria. 

Skolningarna förverkligas som minikurser eller onlinekurser. 

Minikurser: innehåller 6 h närstudier (kl 9-15)

Onlinekurser: 

Innehåller 2 ggr 2 h onlineträffar och en uppgift däremellan

Kurstiderna.

Broschyr om Somat kursen (på finska). 
Somat esite

Anmälan: Du kan anmäla dig till minikursen eller online-kursen här.

Anmälningar tas emot fram till 4 dagar före kursstart.  Du kan också ta tillbaka din anmälan. Närmare uppgifter om deltagande skickas till de anmälda. Kursen är ämnad för undervisningspersonal som får ett betyg efter genomgången kurs. 


Välkommen med!


Mera information: juho-pekka.makipaa(at)datero.fi

www.datero.fi
Datero 
Biblioteksgatan 13
65100 Vasa
(Vasa stadsbibliotek, 3 vån)