Celia för lärare och bibliotekarier

Celia3

CELIA FÖR LÄRARE OCH BIBLIOTEKARIER

 

Celia är ett nationellt kunskapscentrum för tillgänglig litteratur,  som stöder allas likvärdiga
möjligheter att läsa och lära sig.
Celia lånar ut skön- och kunskapslitteratur samt läroböcker på alla utbildningsnivåer.
Utlåningen är kostnadfri för dem, som har något slags hinder för läsningen och p.g.a. detta har
rätt att använda Celias material.
Av dem, som har rätt till Celias material, är endast ca. 14% registrerade som Celias användare.
Läroanstalter har rätt att registrera sina elever som Celias kunder.
Även bibliotek eller t.ex. Datero kan registrera dig till Celia.

Kursbeskrivning:
- Hur en skola eller bibliotek anmälar sig som en registrerare
- Hur registrerar jag kunder till Celia
- Hur lånar man böcker i Celia
- Hur lyssar jag på Celias böcker
- Hur använder jag Pratsam Reader -appen
- Ljudböcker i inlärning. Några tips för studieteknik.

Vi bjuder:
- distanskurser
- närkurser i Vasa
- närkurser på andra orter enligt begäran


 Celia bild 2Celia bild