Beställ en kurs

Handledningar och kurser som kan beställas från Datero.


Ämnen kan till exempel vara:

• hur använda e-böcker och ljudböcker?
• ibruktagande av ljudböcker i samarbete med skolor eller bibliotek
• genomgång av digitala läs- och skrivverktyg
• träning av arbetsminne
• praktisk lärande av matematik
• praktisk lärande av främmande språk
• Appar och dataprogram för ett specifikt ämne (t.ex. klockan, pengar, matematik)
• enskilda dataprogram (t.ex. Minneslek, Mattelek)


Fråga om mera information och ge idéer eller önskemål till: datero (at) datero.fi