Kamrat- och skrivstöd för dig som har läs- och skrivsvårigheter

Kamrat och skrivstod8

Har du ett seminarie- eller examensarbete framför dig och du har drabbats av skrivrädsla?

Under studieåret 2021-2022 kan du som är högskolestuderande komma med i en skrivargrupp där du får stöd för att komma över blockeringar i skrivprocessen, kännedom om digitala läs- och skrivverktyg och kamratstöd.

Målgrupp:  Högskolestuderande med läs- och skrivsvårigheter. 

Tid: tisdagar, kl. 10-12, med start vecka 37, den 14.9.

Våren 2022 tider: Tisdagar kl. 10-12, 11.1, 25.1, 15.2, 8.3 och 29.3. 

Innehåll: 11 träffar via Zoom 

Kostnad: 0 €, Datero arrangerar kursen med finansiering från Svenska kulturfonden.

Gruppledare: Mari Kuusisto, litteraturterapihandledare, Sonja Haga-Erickson, sakkunnig i läs- och skrivsvårigheter och kompensatoriska verktyg och studiepsykolog Daniel Ventus. 

Information: Vill du veta mera? Ring Sonja Haga-Erickson tel. 040 129 0847 eller mejla sonja.haga-erickson [at] datero.fi. 

Anmäl dig här  eller genom att ringa 040 147 7945 (mellan kl 9 - 14).