Handledning vid läs- och skrivsvårigheter

Boka en tid för personlig handledning i användandet av digitala verktyg

Myndiga personer, som har utmaningar med läsning och skrivning och bor inom Österbotten kan reservera tider för individuell handledning i användandet av digitala verktyg som underlättar läsning och skrivning. 

Christer Blomqvist ger handledning enligt följande:

Måndagar kl. 11:00–12:00 distanshandledning eller på plats i Dateros grupputrymme Studion i Vasa. 

Onsdagar kl. 10:00–11:00 distanshandledning eller på plats i Dateros grupputrymme Studion i Vasa. 

Du kan få handledning i hur du använder datorn och andra smarta enheter för att stöda läsning och skrivning. 

Boka till för handledningen på den här blanketten:  Anmälning till handledning  

Du kan också ringa föreningssekreterare Susanne Öst 040 147 7945 (kl. 9.00–14.00) eller skicka e-post susanne.ost(at)datero.fi .