Unga och vuxna

Datero vill med hjälp av de tekniska möjligheter och verktyg som finns, 
hitta funktioner som är till nytta för personer med olika funktionsnedsättningar. 

Dessa tjänster riktar sig till unga och vuxna med läs- och skrivsvårigheter, 
inlärningssvårigheter eller andra funktionsnedsättningar.

Tjänsterna är kostnadsfria för denna grupp.

 Kontakta oss om du vill ha mera information om våra tjänster.