Unga och vuxna

Datero vill med hjälp av de tekniska möjligheter och vertkyg som finns, 
hitta funktioner som är till nytta för personer med olika funktionsnedsättningar. 
Vid handledningar utgår vi ifrån den dator, smarttelefon eller pekplatta som 
du själv har och testar olika applikationer. Det finns även pekplattor och datorer
på Datero som vi kan testa på under handledningen.

Dessa tjänster riktar sig till unga och vuxna med läs- och skrivsvårigheter,
inlärningssvårigheter eller andra funktionsnedsättningar.
Tjänsterna är kostnadsfria för denna grupp.

 

Anmälningsblanketten hittar du här.

Kontakta oss om du vill ha mera information om våra tjänster.