Aura - Känsla och minne - klubben

lekande barn

Aura - Känsla och minne - klubben

Har du ibland svårt med dina egna känslor? Vilka känslor har jag? 

Varför kommer jag inte alltid ihåg de vuxnas direktiv?
Aura-klubben är en känslo- och minnesklubb för  3 - 5 - åriga. 

Aura video3 Klicka på bilden så får du se hur det går till i Aura - klubben. 

I klubben tränar vi oss på att känna igen våra egna och andras
känslor samt att hantera känslorna. I klubben använder vi
oss av en Minneslekapplikation, som gör att minnet förbättras
och koordineringsfärdigheterna utvecklas. 

Applikationerna som används under kursen kan även användas
hemma. Du får inloggningskoderna från klubben. Allt det här
görs tillsammans genom lek så att vi har det trevligt i klubben. 
Trots att vi lär oss svåra färdigheter, vill vi lyckas tillsammans
med ett leende på läpparna. 

I klubben använder vi oss av inlärningsprogrammet Pienin Askelin och
Minneslek-dataprogrammet.  I klubben utvecklas självkontroll,
känslofärdigheter, sociala färdigheter, koncentration och arbetsminnet. 

Kursen är finskspråkig men ledarna behärskar också svenska.

Deltagandet är kostnadsfritt!

Ledare: Hälsovårdare, studerande Anna-Pia Storfors 

och barnträdgårdslärare Saara Jäntti

Plats: Datero studio, Biblioteksgatan 14, Vasa

Anmäl dig här:
http://www.datero.fi/ilmoittautuminen-sv-se

eller 

byråsekreterare Susanne Öst
040 147 7945 (kl 9 - 14:30)
susanne.ost(at)datero.fi

Ytterligare information:
marja-sisko.paloneva(at)datero.fi eller annapia.storfors(at)gmail.com