Tärningsklubben

OvoBot roboten

Tärningsklubben 

Se här hur det går till i tärningsklubben.

Tärningsklubben är riktad till barn med inlärningssvårigheter i matematik.
I gruppen använder vi konkret material, lekar, spel och dataprogram som
Matikkaleikki-online, Osmo-Sarja på Ipad och OVOBOT-talande robot,
som förstår när barnen pratar.

Noppakerho2Klicka på bilden så får du veta mera om Tärningsklubbens verksamhet. 

Det ryms högst åtta barn med i gruppen, enligt anmälningsordning.

Målgruppen är 7-12 åringar men åldergränsen är inte bindande.

Kursen är finskspråkig men ledarna behärskar också svenska.

Plats: Dateros studio, Biblioteksgatan 14, Vasa

Se Sundom TV:s program om Datero och Tärningsgruppen. "Datero - Vad är det?" 7.3.2020.

Öppna programlänken Datero - Vad är det? eller under Qr-koden.
Sundom tv program om Datero