Lekfull finska

Två flickor sträcker fram glasstrutar

LEKFULL FINSKA

Är det svårt för ditt barn att lära sig finska ord? Är uttalet ännu komplicerat? 
Är det jobbigt att våga prata finska?

På Lekfull Finska lär vi oss finska genom lek och aktiviteter samt dataprogram
som stöd för inlärningen.

Målgrupp: 9-12 åringar, som har börjat läsa finska, men som har svårt att lära sig.

Touhusuomi2Klicka på bilden så får du höra Taija Kankaanpää-Bauer berätta om
Lekfull finska -gruppen (på finska) textat till svenska.

Gruppledare: Taija Kankaanpää-Bauer och Helga Rajala

Plats: Dateros studio, Biblioteksgatan 14, Vasa

Mer information och anmälan:

Byråsekreterare
040 147 7945 kl.9-14:30
susanne.ost(at)datero.fi

http://www.datero.fi/ilmoittautuminen-sv-se


Deltagandet är kostnadsfritt!

 

PLAYFUL FINNISH

 Is it difficult for your child to learn Finnish words?

Is pronunciation even more complicated? Is spelling nearly impossible?

Come and try a group where we learn by doing, playing and talking.
In Playful Finnish we use activating methods like Story telling.
We also use computer programs to support learning.

Goalgroup: 9-12 years old children, who've started to study Finnish,
but who have difficulties to learn it

Group leaders: Taija Kankaanpää-Bauer and Helga Rajala

Place: Datero, Kirjastonkatu14 (entrance from Kirjastonkuja)

All groupactivity spring 2020 has ben cancelled. 

More information and enrollment: 

040 147 7945
susanne.ost (at) datero.fi

http://www.datero.fi/ilmoittautuminen-sv-se

 

The Playful Finnish group doesn't cost anything for families.