Läs- och skrivtest för unga och vuxna

LÄS- OCH SKRIVTEST

 • Du får ett skriftligt utlåtande om testresultatet, som även
  innehåller ett sammandrag över dina läs- och skrivsvårigheter.
 • Vi ger dig förslag på vad du kan göra för att underlätta din
  egen situation på jobbet eller i dina studier.
 • Du får även tips om program och verktyg som kan hjälpa dig.

 

Nyttan med ett utlåtande om läs- och skrivsvårigheter

 • Du får handledning om hur du medvetet kan öva upp dina
  läs- och skrivfärdigheter. 
 • Du får tips om kompenserande läs-­och skrivverktyg.

Studier

För att underlätta studierna kan du få:

 • längre svarstid för tenter.
 • möjlighet till muntliga prov.
 • tillgång till studiematerial i digital form. 
 • möjlighet att använda kompenserande läs- och skrivhjälpmedel.

Arbetslivet

Körkort

 • I bilskolan får du utföra teoriprovet muntligt.

 
Testen kan ordnas på svenska, finska eller engelska.
Testtider kan bokas enligt överenskommelse.

Pris: 200€

Svenskspråkiga och engelskspråkiga testningar:

Britta Hannus-Gullmets, mob. 040 9118544
e-post: bhannus(at)abo.fi

 

Finskspråkiga testningar:

Taija Kankaanpää-Bauer, mob. 050 5711875
e-post: taija.kankaanpaa-bauer(at)edu.vaasa.fi