Läs- och skrivtest för unga och vuxna

Läs- och skrivtest ordnas i Vasa, Närpes och Jakobstad
Testen kan ordnas på svenska, finska eller engelska.

Testtider kan bokas enligt överenskommelse.


Kontakta Datero för prisuppgifter och tidsbokning: 

Byråsekreterare Susanne Öst, susanne.ost (at) datero.fi
Tfn. 040 147 7945

 

 • Du får ett skriftligt utlåtande om testresultatet, som även
  innehåller ett sammandrag över dina läs- och skrivsvårigheter.
 • Vi ger dig förslag på vad du kan göra för att underlätta din
  egen situation på jobbet eller i dina studier.
 • Du får även tips om program och verktyg som kan hjälpa dig.

 

Nyttan med ett utlåtande om läs- och skrivsvårigheter

 • Du får handledning om hur du medvetet kan öva upp dina
  läs- och skrivfärdigheter. 
 • Du får tips om kompenserande läs-­och skrivverktyg.
 • Om du behöver en bedömning av lämpliga verktyg kan du
  be att få en remiss från din hälsocentral till Tikoteket,
  (Adb­‐ och kommunikationshjälpmedel, Vasa Centralsjukhus).

Studier
För att underlätta studierna kan du få:

 • längre svarstid för tenter.
 • möjlighet till muntliga prov.
 • tillgång till studiematerial i digital form. 
 • möjlighet att använda kompenserande läs- och skrivhjälpmedel.

Arbetslivet

Körkort

 • I bilskolan får du utföra teoriprovet muntligt.