Barn

Datero vill med hjälp av de tekniska möjligheter som finns, hitta funktioner som
är till nytta för personer med olika funktionsnedsättningar. Vid handledningar utgår vi
ifrån den dator, smarttelefon eller pekplatta som du själv har. Det finns även
pekplattor och datorer på Datero som vi kan testa på under handledningen. 

Dessa tjänster riktar sig till barn med läs- och skrivsvårigheter,
inlärningssvårigheter eller andra funktionsnedsättningar samt deras föräldrar.
Tjänsterna är kostnadsfria för denna grupp. 

 

Du kan anmäla dig via vår kursanmälan.

Kontakta oss om du vill ha mera information om våra tjänster.