Tietosuojailmoitus

Laadittu 2.11.2018 EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen (2016/679), Artiklat 13 ja 14 mukaan. 

1. Rekisterinpitäjä

Datero ry 
Kirjastonkatu 13 
65100 Vaasa 
Y-tunnus: 1843990-0 
Puhelin: 0500 17 15 16
Sähköposti: datero(at)datero.fi 

2. Rekisterinpitäjän edustaja ja yhteyshenkilö

Sonja Haga-Erickson 
Sähköposti: sonja.haga-erickson(at)datero.fi 
Puhelin: 0500 17 15 16

3. Rekisterin nimi

Dateron tapahtumien ja uutiskirjeen asiakasrekisteri.

4. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani käytetään?

Tietoja, joita olet antanut, käytetään ryhmä-, ohjaus- tai koulutusilmoittautumisen taustatietoina. Uutiskirjeen tilaajien tietoja käytetään uutiskirjeen lähettämiseen.

5. Oikeuden peruste henkilötietojesi käsittelyyn

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on sinun antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn tätä tarkoitusta varten. Henkilötietojasi käsitellään niissä rajoissa kuin henkilötietolaki sallii ja edellyttää EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla kohta a. 

6. Mitä tietoja kysytään ja kuinka kauan niitä säilytetään?

Lomakkeelta tallennetaan nimi, ikä, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutusosoite, yhteyshenkilön/huoltajan tiedot, tapahtuma mihin ilmoittauduit ja muut antamasi tiedot.  Uutiskirjeen tilaajiltä tallennetaan nimi ja sähköpostiosoite.

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin se on toiminnan kannalta tarpeellista. 

7. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan?

Ilmoittautumislomakkeiden ja palautelomakkeiden tiedot tallennetaan Webropol Survey & Reporting kysely- ja raportointisovellukseen lomakkeen lähettämisen yhteydessä. Uutiskirjeen tilaajien tiedot tallennetaan Get a Newsletter Scandinavia AB:n palveluun Get a Newsletter lomakkeen lähettämisen yhteydessä.

8. Luovutetaanko tietojani muille?

Tietoja ei luovuteta Dateron ulkopuolelle. Tiedot luovutetaan vain niille Dateron työntekijöille, jotka antavat sinulle henkilökohtaista ohjausta tai pitävät kurssin ja tarvitsevat tietoja tehtävissään. 

Henkilötietojasi ei siirretä lähtökohtaisesti Euroopan Unionin tai Euroopan vapaakauppa-alueen ulkopuolelle. 

Tiettyjen tuotteiden ja palveluiden toimittaminen edellyttää tietojen luovuttamista Euroopan Unionin ulkopuolelle. Näitä palveluita ovat:

  • Verkkosivuston analytiikka: Google Analytics (Yhdysvallat).

Siirtojen perusteena on Euroopan komission hyväksymät vakiolausekkeet. Olemme arvioineet, ettei tietojensiirto näiden edellä mainittujen palveluiden osalta vaaranna henkilötietoja.

9. Kuinka henkilötietojani suojataan?

Sähköisessä muodossa olevat tiedot tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen. 

Tietojasi käsittelee vain Dateron ohjausta antavat työntekijät. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Webropol Oy toimii tietosuojasäätelyn mukaisena käsittelijänä ilmoittautumis- ja palautelomakkeissa. Tiedot tallentuvat suomalaiselle korkean tietoturvatason Helsingissä sijaitseville palvelinkeskuksille (Telia Inmics-Nebula Oy). Uutiskirjeen tilaajan tiedot tallentuvat Ruotsissa sijaitseville palvelimille (Get a Newsletter Scandinavia AB).

10. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus tarkastaa antamasi tiedot, vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiin. Henkilötietojen käsittely perustuu sinun antamaan suostumukseen ja sinulla on oikeus milloin tahansa pyytää tietojesi poistamista. 

Jos haluat tarkistaa, korjata tai poistaa itseäsi koskevia tietoja, lähetä pyyntö Dateroon sähköposti: datero(at)datero.fi .

Jos tietojasi on mielestäsi käsitelty EU:n tietosuoja-asetuksen vastaisesti, voit valittaa Tietosuojavaltuutetun toimistoon. 

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

  • Tarkastusoikeus: rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteröityä koskevat tiedot ja vaatia mahdollisten virheiden korjaamista ja täydentämistä.
  • Vastustamisoikeus: rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, mikäli tietoja on käsitelty lainvastaisesti tai luvattomasti.
  • Poisto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot siltä osin kuin ne eivät oli rekisterinpitäjän tehtävien kannalta tarpeellisia.
  • Siirto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat siirrettävät henkilötiedot koneellisesti siirrettävässä muodossa toimitettavaksi toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli kyseessä on tietosuojalainsäädännön perusteella siirrettävät tiedot.
  • Valitusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo rekisterinpitäjän rikkoneen voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä henkilötietojen käsittelyssä.

11.Tietosuojailmoituksen muuttaminen

Datero voi muuttaa tietosuojailmoitusta, koska sen toiminta ja lain säädäntö voi muuttua. Jos Datero muuttaa tietosuojailmoitusta paljon, on mahdollista, että sinulle ilmoitetaan siitä. 

Tämä tietosuojailmoitus on päivitetty viimeksi 30.8.2023.