Distansföreläsning om digitala verktyg som underlättar läsning och skrivning

Har du utmaningar med inlärning som försvårar dina studier och förberedelser för tentamina? Kom då med på vårt webbinarium om appar och inställningar som stöder läsning, skrivning och koncentration, samt olika sätt att främja kvalitativ inlärning. Under webbinariet kommer deltagaren att få information om gratis inställningar som gör det möjligt att lyssna på webbsidor och PDF-filer, samt information om diktering och hur man ändrar kontrasterna på webbplatsen för att passa individuella behov. Därtill får deltagaren information om Datero rf:s nätprotal, där man kan söka mer information.

Under webbinariet finns också tid för frågor som du kan ställa till experter på inlärningsstöd. Webbinariet arrangeras i samarbete  med Datero rf.

Webbinariet hålls på svenska tisdag kl. 31.10. kl. 16-17 (via zoom).

Det finns föranmälan till webbinariet, och du kan registrera dig här. Mer detaljerad information om deltagande i webbinariet skickas till den e-postadress som den anmälda har uppgett.

Ytterligare information: Laura Kallio, laura.kallio@nyyti.fi.