Tack för din anmälan till handledning

Tack för bokningen!

Du får länken till distanshandledningen via e-posten i samband med handledningstillfället.

Närträffen äger rum i Dateros grupputrymme Studion, adress Biblioteksgatan 14, 65100 Vasa
(ingång från Biblioteksgränden ), se bild nedan. 

Datero studio pienryhmatila 1 1536x2

Observera i samband med närträffen:

Du kommer väl inte till platsen, om du har förkylningssymptom.

Du kan annullera tiden via telefon eller e-post.

Tel. 040 147 7945, föreningssekreterare Susanne Öst (kl 9–14)

eller genom att skicka e-post susanne.ost(at)datero.fi.

Med vänliga hälsningar

Christer Blomqvist

Datero rf.

www.datero.fi