Kuntoutussäätiö och Erilaisten oppijoiden liitto

Stiftelsen för rehabilitering (Kuntoutussäätiö)

På Stiftelsen för rehabiliterings hemsida hittar du information, stöd och metoder för att identifiera och stöda ungas och vuxnas med inlärningssvårigheter.

Här hittar du KOMO- Enkät om problem med inlärning och psykiskt mående, En identifieringslista för dyslexi samt en infograf Mistä tukea oppimisvaikeuksiin?
För mera information se: https://kuntoutussaatio.fi/oppimisentuki/menetelmat/


Erilaisten oppijoiden liitto

https://www.eoliitto.fi/
På Erilaisten oppijoiden liittos hemsida hittar du stöd, information, råd och skolningar vid dyslexi och andra inlärningsutmaningar.