Beställ boken Lukivaikeudesta lukivaikeuteen

Från oss kan du beställa boken Lukivaikeudesta lukitukeen (Gaudeamus, 2019) pris 27.90€

I boken ingår kapitlen Lukivaikeudet, Lukiopetus och Eläminen lukivaikeuden kanssa.

Boken innehåller bl.a. en artikel av Marja-Sisko Paloneva och Juho-Pekka Mäkipää

Oppimateriaalien ja lukiapuvälineiden saavutettavuus.

Skicka e-post till datero@datero.fi eller ring 040 147 7945.

Vill du att vi skickar boken till dig så tillkommer en postavgift på 5€.

Kirjan kansio