Erfarenhetsexpertens taltur

Vilka utmaningar möter en elev, studerande eller arbetare med dyslexi? Hur kan man överkomma svårigheterna? Det här vet personen som har dyslexi bäst själv. ​

Vill du att en erfarenhetsexpert kommer till din skola och berättar om sina erfarenheter?​

Våra utbildade erfarenhetsexperter kan komma till platsen eller delta på distans. ​

Ta kontakt datero@datero.fi ​