Handledningstider

Som stöd för studierna kan du boka en gratis och personlig handledningstid hos Datero. Du kan få handledning i hur du använder digitala verktyg som stöd vid läsning, skrivning och koncentration. Vi utgår från dina behov och din egen laptop eller andra mobila enheter för att hitta lösningar för dina studier! Våra tjänster har låg tröskel och du kan delta utan diagnos.

Tider som bokas via nätet:

Tisdagar kl. 9.00 på distans eller närträff i Dateros utrymme i Vasa.

Torsdagar kl. 16.00 på distans eller närträff i Dateros utrymme i Vasa.